NOK GROUP

• Business Archive • Naše služby

Naše služby

Dokumentace bude uložena v  nově zrekonstruované budově spisovny, která je schválena pro provoz státním oblastním archivem. Odpovídá všem bezpečnostním požadavkům a normám pro zabezpečení a uskladnění dokumentů. Náš speciální počítačový program nám pomáhá maximálně zefektivnit a zrychlit klasifikaci ve vyhledávání a také kontroly doby skartačních lhůt. Pro přepravu dokumentů jsme vybaveni vlastní sítí dopravních prostředků Na základě našich zkušeností nabízíme tyto kroky budoucí spolupráce
 • Osobní setkání
  - odhad objemu a fyzického stavu Vašich dokumentů
  - příprava návrhu smlouvy
  - vše v souladu s Vaší pracovní dobou a možností setkání
 • Doprava dokumentů do naší spisovny
 • Zpracování dokumentace k uložení ve spisovně
  - sestavení protokolu o předání dokumentace, kde bude uvedeno pod jakým archivním číslem a skartační značkou jsou dokumenty uložené, na jakou dobu a cena za skartaci a uložení
  - provedení expertizy a vyhodnocení dokumentů, které jsou určeny ke skartaci a ze zákona musí být ukládány na delší dobu
 • Předání protokolu o skartaci oblastnímu státnímu archivu ke kontrole


2009-2021
www.NOK-Group.eu
© All Rights Reserved.
Privacy policy  •  Cancellation policy