NOK GROUP

• Business Archive • Nabídka a servis služeb spisovny

Nabídka a servis služeb spisovny


Náš archiv- spisovna poskytuje následující služby:
 • nakládání a přepravu dokumentů;
 • archivaci , následné tříděni a skladování dokumentů jako jsou např "S";
 • krátkodobá a střednědobá archivace dokumentů v krabicích a boxech “ STANDART“;

Dlouhodobá archivace dokumentů v krabicích a boxech "PROLUX":
 • třídění, ukládání a následné předání dokumentů typu "A" příslušnému státnímu oblastnímu archivu;
 • skartace dokumentů s prošlou dobou použitelnosti;
 • elektronické zpracování uložených dat;
 • skenování uložených dokumentů;
 • vyhledávání informací v uložených dokumentech;
 • poradenství v oblasti záznamů;
 • poradenství a pomoc ve firemních archivech;
 • běžná obchodní komunikace se státním oblastním archívem;


2009-2021
www.NOK-Group.eu
© All Rights Reserved.
Privacy policy  •  Cancellation policy