NOK GROUP

• Business Archive • Ceník

Ceník

Cena nabízených služeb přímo závisí na množství a stavu dokumentace, která se ukládá do spisovny
Na cenu má také vliv doba skladování, kdy bude dokumentace uložena v našem skladu do doby skartace
Cena je pohyblivá , proto jí nabízíme orientačně
Doprava a manipulace
Cena za 1 km = 12 Kč
Cena za 1 osobu / hod. = 180 Kč
Cena Vyhledávání 250,-Kč/ hodina + poštovné
Kopírování a skenování uložených dokumentů 2.50 Kč/1 formát -4
Kopie zaslaná elektronicky 10,- Kč/1 formát -4
Notářsky ověřená kopie 40,- Kč/1 formát -4
*bm = běžný metr formátu A4 je jeden metr dokumentů A4 cca 10-12 šanonů


2009-2021
www.NOK-Group.eu
© All Rights Reserved.
Privacy policy  •  Cancellation policy