NOK GROUP

• Business Archive • Poskytování informací

Poskytování informací

Jak bylo výše uvedeno, Vaše dokumentace bude uložena v naší nové budově spisovny, která byla schválena státním oblastním archivem a naprosto odpovídá všem požadavkům a státním normám pro komerční spisovny.

Je to moderní pracoviště, které odpovídá podmínkám bezpečného skladování, fyzické ochrany uložených dokumentů o čemž je uvedeno v povolení vydaném státním oblastním archivem.

Budova spisovny se nachází v Písku, třída Národní svobody 479, 397 01

Pro předložení informací o uložených dokumentech našim partnerům je možno si zvolit jednu z možností
  • Faxem nebo e-mailem:
    - Zašlete dotaz a po 24 hodinách faxem nebo e-mailem obdržíte odpověď a Vámi hledaný dokument;
  • Poštou:
    - písemný dotaz, který bude okamžitě zpracován a odpověď zaslána na adresu partnera;
  • Telefonicky:
    - Pro objednání osobní schůzky, na které bude dohodnut termín předání odpovědi na dotaz;
Po podepsání smlouvy smlouvy Vám bude přidělena kontaktní osoba pro další spolupráci.


2009-2021
www.NOK-Group.eu
© All Rights Reserved.
Privacy policy  •  Cancellation policy