NOK GROUP

• Welcome!

Archive-Service
V každém podnikání vznikají a hromadí se řady dokumentů, které má každý subjekt povinnost ukládat a chránit. Ne vždy k tomu máte dostatečné množství volného skladovacího prostoru a vyčleněné vyškolené pracovníky. To vše jsou velké náklady na zaměstnance i skladové prostory, které můžete využít ekonomičtěji a v neposlední řade i Hardware který je finančně náročný.

Tento problém si můžete ulehčit předáním odpovědnosti a práce s archivem naší soukromé spisovně, která se o vaše dokumenty profesionálně postará.

Tato povinnost je dána zákonem pro fyzické i právní osoby v oblasti archivace a vykládá ho zákon č.499 Sb. o archivnictví a spisové službě včetně sankcí uvedených v 73 a 74 za porušení těchto povinností2009-2022
www.NOK-Group.eu
© All Rights Reserved.
Privacy policy  •  Cancellation policy